Mykolui Kleopui Oginskiui250
2015 m. lapkričio 8 d. Lentvario Viešpaties Apreiškimo Šv. Mergelės Marijos bažnyčioje vyko Vilniaus raj. Rudaminos meno mokyklos ir Pagirių muzikos mokyklos koncertas skirtas Mykolui Kleopui Oginskiui 250.
Koncerto metu skambėjo M.K.Oginskio ir kitų kompozitorių vokaliniai ir instrumentiniai kūriniai. Koncertą vainikavo M.K.Oginskio polonezas „Atsisveikinimas su tėvyne“ kurį atliko kamerinis ansamblis.
Koncertą organizavo Lietuvos Lenkų Sąjungos Trakų rajono skyrius. Pagrindinis globėjas Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas Jaroslav Narkevič.