Dailės klasės metodinės grupės mokytojos:

Ivona Dakinevič;

Renata Utovka;

Teresa Sobieska (motinystės atostogose).

Rudaminos meno mokyklos Dailės skyrius įkurtas 2008 m. rugsėjo mėn. Dailės pamokose mokiniai susipažįsta su įvairiomis vaizduojamosios ir taikomosios dailės šakomis, įgyja piešimo įgūdžius, spalvotyros bei dailės istorijos žinių. Kasmet vyksta kūrybinė vasaros darbų praktika-pleneras gamtoje arba mieste.

2011 m. dailės mokytojai organizavo projektą „Protėvių pėdsakai jaunųjų menininkų kūryboje“, kuriame mokiniai piešė ir tapė pagal paskirtą temą: ,,Ruduo – Lietuvių liaudies meno motyvais“. Projekto dalyviai turėjo galimybę drožti, tapyti, dirbti su audiniu.

Nuolat vyksta gražus bendradarbiavimas su Lietuvos muziejais, kuriuose mokiniai lanko parodas, ruošia projektus bei dalyvauja edukacinėse programose. Patys gabiausi ir darbščiausi dailės skyriaus mokiniai yra tapę rajono, šalies ir tarptautinių dailės konkursų nugalėtojais. Jaunųjų dailininkų kelionių maršrutai nusidriekė į Lenkiją, kur apie Rudaminos meno mokyklos mokinių darbus rašė spauda.

Baigdami dailės klasę moksleiviai atlieka kūrybinį darbą, kuriame atskleidžia savo žinias ir sugebėjimus. Mokiniai turi galimybę tęsti dailės studijas šalies kolegijose, akademijose ir aukštosiose mokyklose. Jau dvi mūsų mokinės studijuoja Gdansko dailės akademijoje (Lenkija).

Dailės klasės mokinių darbai nuolat yra eksponuojami įvairiose parodose, kurios pristatomos mokykloje -,,Rudens spalvos“, Kalėdų, Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios minėjimų progomis, Motinos dienos proga, Vilniaus lenkų kultūros namuose, Vilniaus r. savivaldybėje, kitose mokyklose bei muziejuose. Dailės mokytojos kasmet rengia savo kūrybinių darbų parodą.