Teorijos ir choro metodinės grupės mokytojos:

Genovaitė Kumpienė – solfedžio ir choro mokytoja metodininkė;

Elžbieta Ivanauskienė – solfedžio, muzikos istorijos mokytoja, choro vyresn. mokytoja;

Ivona Chodorovič – muzikos istorijos mokytoja.

Visi mokyklos mokiniai mokomi muzikos rašto ir kultūros pažinimo bei solfedžio. Vaikų muzikinis akiratis plečiamas ir muzikos istorijos pamokose. Mokiniai lanko vokalinį ansamblį, jaunučių ir jaunių chorus. Teorinių dalykų mokytojai organizuoja pažintines-muzikines ekskursijas, veda atviras pamokas, organizuoja muzikinius renginius. Nuo 2006 m. kas antrus metus organizuojamas vaikų chorinės muzikos festivalis „Tau, mamyte“, kuris išaugo į respublikinį ir tapo tradiciniu.

Jaunučių choras (vadovė E. Ivanauskienė) rengia koncertus tėveliams, dalyvauja mokyklos šventėse bei renginiuose. Choras – visų Lietuvos Dainų švenčių dalyvis. 2005 m. ir 2007 m.  dalyvavo respublikiniuose jaunimo menų festivaliuose „Dainuojantis gaidys“.

Vokalinis ansamblis „Geniukai“ (vadovė G. Kumpienė) suburtas 2010 m., rengiantis televizijos konkursui „Dainų dainelė“. Trys kartus iš eilės šis ansamblis dalyvavo finaliniuose „Dainų dainelės“ koncertuose Lietuvos televizijoje. „Geniukai“ koncertuoja mokyklos bei rajono rengiamuose koncertuose ir festivaliuose.

Jaunių choras gyvuoja nuo 2008 m. (vadovė G. Kumpienė). Choras ruošia įvairias, turiningas koncertines programas, sėkmingai dalyvauja koncertuose,  festivaliuose, konkursuose. 2010 m. ir 2011 m. buvo pakviestas į Lietuvos Vakarų krašto dainų šventes. 2011 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių festivalyje–konkurse „Mes – Lietuvos vaikai“ laimėjo I laipsnio diplomą. 2012 m. dalyvavo Respublikinėje moksleivių dainų šventėje „Mūsų vardas – Lietuva“, kuriame kolektyvui suteikta I kategorija ir sėkmingai pasirodė Sakralinės muzikos festivalyje–konkurse, skirtame Šv. Cecilijai–mūzų globėjai. 2011 m. ir 2013 m. Tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „Kristus karaliauja! Aleliuja!” dalyviai. 2013 m. Tarptautiniame Sakralinės muzikos konkurse „Auksinė Šalčios juosta” choras tapo III vietos laureatu ir buvo apdovanotas Bronzine Šalčios juosta bei vertingais prizais.