Vilniaus rajono Rudaminos meno mokykla savo veiklą pradėjo 2003 metais Rudaminos F. Ruščico gimnazijos patalpose. Sunkiomis sąlygomis įsteigtai mokyklai iki 2008 metų vadovavo Genadijus Liutvinskis, o jam talkininkavo pirmieji mokyklos mokytojai: Bogdan Voicinovič, Jolanta Grabštunovičienė, Oksana Tunevič ir Ingrida Spalinskaitė. Tuo metu buvo įsteigtos fortepijono, akordeono, smuiko bei kanklių klasės, vėliau vaikai galėjo mokytis groti pučiamaisiais instrumentais.

Bėgant metams mokyklos kolektyvą papildė nauji pedagogai bei gausus mokinių būrys. 2007 metais Vilniaus rajono savivaldybės ir Lenkijos organizacijos ,,Wspolnota Polska“ pastangomis buvo renovuotas senas, 1937 metais pastatytas, Rudaminos mokyklos pastatas. 2008 m. sausio 25 d. įvyko iškilmingas meno mokyklos atidarymas. Jos bendruomenė persikėlė į naujas patalpas, kuriose iki šiol vyksta meninė veikla.

Nuo 2008 m. mokyklos direktoriumi tapo Jurij Krupičevič. Tais pačiais metais rugsėjo mėnesį meno mokykloje buvo įsteigtas dailės skyrius.

Šiandien Rudaminos meno mokykloje mokosi daugiau nei 210 mokinių, dirba virš 20 mokytojų. Mokiniai mokosi pagal ankstyvojo meninio (1-2 metai), pradinio (3 metai), pagrindinio (4 metai) muzikos ir dailės ugdymo programas bei gali tęsti mokslą per papildomąją išplėstinio (2 metai) ugdymo programą. Meno mokykloje yra muzikos ir dailės skyriai. Muzikos skyriuje vaikai gali pasirinkti fortepijono, smuiko, gitaros, akordeono, pučiamųjų instrumentų – klarneto, saksofono ir fleitos -dalykus. Dailės skyriuje mokiniai susipažįsta su tapyba, grafika, skulptūra, vitražu, dizainu, keramika ir tekstile.

Mokiniai muzikuoja meniniuose kolektyvuose: groja pučiamųjų instrumentų bei smuikininkų ansambliuose, akordeonistų orkestre arba dainuoja jaunių, jaunučių chore, vokaliniame ansamblyje.

Nuo pat mokyklos įkūrimo joje susiformavo gražios tradicijos: visa bendruomenė švenčia Naujų mokslo metų atidarymo šventę, Mokytojų dieną, dalyvauja Kalėdiniuose renginiuose, organizuoja Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios minėjimus, Motinos dienos bei Mokyklos baigimo ir pažymėjimų įteikimo šventes, taip pat nuolat rengia mokinių ir mokytojų koncertus tėveliams ir rajono visuomenei.

Vyksta sėkmingas ir aktyvus mokyklos bendradarbiavimas ne tik su apskrities muzikos mokyklomis, Vilniaus rajono ikimokyklinio ir bendrojo lavinimo įstaigomis, kultūros centru, bet ir su užsienio muzikos mokyklomis Vokietijoje (Haide) bei Lenkijoje (Varšuva, Žešov, Radom, Inovroclav, Torun).

Mokyklos absolventai įgytas žinias toliau gilina Lietuvoje bei užsienyje.

Mokyklos organizuojami konkursai-festivaliai:

Bendradarbiavimas:
 
Rudaminos meno mokykla yra atvira Vilniaus rajono bendruomenei, nuolat bendradarbiauja su kitomis rajono švietimo ugdymo ir kultūros institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis:

 

Rudaminos seniūnija

 Rudaminos F. Ruščico gimnazija

Rudaminos vaikų lopšelis-darželis

 Skaidiškių mokykla-darželis

 Nemenčinės muzikos mokykla

 Vilniaus B. Jonušo muzikos mokykla

 Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko vidurinė mokykla

 Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras