Teorijos ir choro skyriaus mokytojos:

Genovaitė Kumpienė – skyriaus vedėja, solfedžio ir choro mokytoja metodininkė;

Elžbieta Sobieska – solfedžio, muzikos istorijos mokytoja, choro vyresn mokytoja;

Ivona Chodorovič – muzikos istorijos mokytoja.

Jaunučių choro vadovė yra Elžbieta Sobieska. Jame dainuoja Rudaminos meno mokyklos ankstyvojo ugdymo, pirmos, antros ir trečios klasės fortepijono, smuiko, gitaros, akordeono, pučiamųjų instrumentų specialybės mokiniai. Choro repertuare – lietuvių bei kitų tautų kompozitorių kūriniai. Kolektyvas aktyviai koncertuoja mokyklos, rajono ir Respublikos renginiuose.    Dalyvavo respublikiniuose jaunimo menų festivaliuose “Dainuojantis gaidys” (Jašiūnai 2005 m. ir 2007 m.), Respublikinėje moksleivių Dainų šventėje – 2005 m. ir 2006 m.

Jaunių choro vadovė yra Genovaitė Kumpienė. Rudaminos meno mokyklos Jaunių choras suburtas 2008 metais. Jame dainuoja III – VII kl. fortepijono, smuiko, gitaros, akordeono, pučiamųjų instrumentų specialybių mokiniai. Choro tikslas – lavinti mokinių vokalinius įgūdžius, pažinti kolektyvo muzikavimo pagrindus, ugdyti meilę dainai.