Direktorius – Jurij Krupičevič; Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Tatjana Suprunovič; Sekretorė ir ūkio dalies vedėja – Gražina Kulnis.